Sau khi sinh

Có thể mẹ chưa biết: Ở cữ là gì, ở cữ kiêng những gì?